Naše činnost

PROJEKČNÍ ČINNOST

- návrhy a studie staveb
- zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu řízení – ohlášení/povolení
- zajištění odborných posudků (energetická náročnost budov, statické posudky, požární posudky, … )
- zajištění všech geodetických prací (vytýčení, zaměření, geometrický plán, ….)
- zajištění autorského dozoru stavby – AD GP
- konzultační a poradenská činnost

Další práce výše neuvedené, které přímo souvisejí s touto problematikou.