Reference realizovaných projektů

Realizované projekty staveb a referenční stavby, které jsme již prováděli nebo se na nich spolupodíleli.

Novostavba rodinného domu I

Projektová dokumentace řeší novostavbu v nově vzniklé zástavbě rodinných domů. Snaha byla stavbu co nejvíce zjednodušit k praktickému užívání rodinného stylu života.

Novostavba rodinného domu II

Projektová dokumentace řeší novostavbu ve stávající zástavbě vesnického uličního typu. Dům respektuje typický okolní styl a architekturu místní povahy – vliv původní německé zástavby typické pro původní Sudetskou oblast – je zde vidět klasická tesařská práce.

Rekonstrukce rodinného domu I

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávajícího rodinného domu – zásadním úkolem bylo stavbu maximálně zúhlednit k tradiční okolní vesnické zástavbě – byla provedena kompletní rekonstrukce střechy, kompletní zateplení objektu a rekonstrukce dílčích částí vnitřních obytných částí.

Rekonstrukce rodinného domu II

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávajícího rodinného domu – původní styl své doby typický svou plochou střešní konstrukcí byl nahrazen do podoby se sedlovou střechou – bylo vytvořeno další obytné podlaží a byla vytvořena další samostatná bytová jednotka – dům se stal dvougeneračním s vlastními vchody.